Top menu

Arduino

Stigla nova igračka u radionicu. Svi se u zadnje vrijeme bave mikrokontrolerima pa je vrijeme da počnem i ja. Radi se razvojnoj platformi Arduino temeljenoj na ATmega168 mikrokontroleru.


Konkretno radi se o Arduino Duemilanove verziji koja ima:
  • 14 digitalnih ulaza/izlaza
  • 6 analognih ulaza
  • USB konekciju za programiranje

Prednost ove vrste korištenja mikrokontrolera je u tome što je on već opremljen sa svim komponentama potrebnim za rad. Jednostavno spojite ga na USB kabel ili napajanje i spreman je za programiranje ili izvođenje nekog programa.

Programira se pomoću Arduino aplikacije koji služi za pisanje novog programa i za samo programiranje mikrokontrolera na pločici. Aplikacija je besplatna a možete je skinuti ovdje zajedno sa uputstvima za instalaciju.