Elektro Tehnički Portal

3f motor

Spajanje trofaznog motora

Trofazni asinkroni kavezni motori mogu se priključiti na mrežu na dva načina:

- uzvijezda spoju svi krajevi namota su spojeni u jednu točku ili zvjezdište, a početci na linijski napon. Zvjezdište je na potencijalu nule pa su namoti spojeni na fazni napon od 230V t.j. napon za √3 manji od linijskog. Posljedica toga je da motor vuče 3 puta manju struju i glavni razlog zašto se koristi u ovom spoju za pokretanje jačih motora.

- utrokut spoju koji se najčešće koristi za stalni pogon jačih motora svi namoti su spojeni u seriju. ( kraj prvog s početkom drugog, kraj drugog s početkom trećeg i kraj trećeg s početkom prvog) U tom slučaju na svim namotima je narinut puni linijski napon od 400V i motor vuče nazivnu struju.

Neovisno da li je motor u spoju trokut ili zvijezda spaja se isto, znači na stezaljke U1, V1, W1. Smjer vrtnje mu se mijenja zamjenom bilo koja dva voda na priključnim stezaljkama.

Bitno je napomenuti da se motori manjih snaga do 3kW direktno spajaju na mrežu, namotaji su spojeni u zvijezdu i građeni su za fazni napon od 230V. Prepoznat će te ih po oznaci DY 230/400V na natpisnoj pločici motora.

Motori većih snaga iznad 3kW spajaju se na mrežu preko upuštača, najčešće spojem zvijezda/trokut. Takvi motori su građeni za viši napon od 400V i u trajnom radu su spojeni u trokut. Prepoznat će te ih po oznaci DY 400/690V na natpisnoj pločici motora.

Spajanje trofaznog motora

Trofazni motor na jednofaznoj mreži

Trofazni asinkroni motori manjih snaga mogu se priključiti na jednofaznu mrežu prema dolje danoj shemi (Steinmetzov spoj). S obzirom da se priključuju na linijski napon od 230V, spajaju se u trokut spoju, znači na stezaljke U1, V1, W1 uz napomenu da je paralelno jednom namotu potrebno dodati kondenzator "C“ približnog kapaciteta 8μF za svakih 100W snage motora. Na shemi sklopka S1 pali/gasi motor, a sklopka S2 odabire smjer vrtnje. U ovom spoju motor je slabiji 30% od deklarirane snage.

Zvijezda - trokut upuštanje trofaznog motora

Jedan od najčešćih načina pokretanja većih trofaznih asinkronih elektromotora je pomoću automatskog Zvijezda - Trokut upuštača. Koristi se radi smanjenja struje pokretanja, a radi tako da automatski prvo spoji namote u zvijezdu da bi ih nakon zaleta prespojio u trokut. U zvijezda spoju svi su namoti spojeni na fazni napon od 230V t.j. napon za √3 manji od linijskog. Posljedica toga je da motor vuče 3 puta manju struju i glavni razlog zašto se koristi u ovom spoju za pokretanje jačih motora.