Elektro Tehnički Portal

akumulator

Indikator napunjenosti 12V olovnog akumulatora

Shema prikazuje uređaj na kojem će se upaliti LED1 kada napon prijeđe 13.6V, predviđen je za ugradnju u već postojeći 12V punjač olovnih akomulatora. Vrijednost proradnog napona je podešena zener diodama D1 i D2, pa se isti može promijeniti ako upotrijebite druge zener diode.

Naponi baterija i akumulatora

U tablici ispod pogledajte nazivne napone baterija i akumulatora prema vrsti i broju članaka u seriji. Također su navedeni naponi 100% punih baterija i naponi ispod kojih se ne bi smjele prazniti.
Oznake 1x/2x...20x označavaju od koliko članaka u seriji se sastoji baterija, naponi olovnih akumulatora se odnose na gel ili AGM tipove, a naponi Ni-Cd se odnose i na Ni-MH članke.

 

 
 
Tip Baterije Nazivni
napon
[V]
Napunjena
100%
[V]
Dozvoljeni napon pražnjenja [V]
Za najduže trajanje baterije Optimalna vrijednost Minimum
Olovni akumulator 6V 6,0 7,2/7,35 5,75 5,5 5,25
Olovni akumulator 12V 12,0 14,4/14,7 11,5 11,0 10,5
Olovni akumulator 24V 24,0 28,8/29,4 23,0 22,0 21,0
Li-ion 1x 3,6 4,1-4,2 3,3 3,0 2,7
Li-ion 2x 7,2 8,2-8,4 6,6 6,0 5,4
Li-ion 3x 10,8 12,3-12,6 9,9 9,0 8,1
Li-ion 4x 14,4 16,4-16,8 13,2 12,0 10,8
Li-ion 5x 18,0 20,5-21,0 16,5 15,0 13,5
Li-ion 6x 21,6 24,6-25,2 19,8 18,0 16,2
LiFe 1x 3,3 3,6 3,1 3,0 2,8
LiFe 2x 6,6 7,2 6,2 6,0 5,6
LiFe 3x 9,9 10,8 9,3 9,0 8,4
LiFe 4x 13,2 14,4 12,4 12,0 11,2
LiFe 5x 16,5 18,0 15,5 15,0 14,0
LiFe 6x 19,8 21,6 18,6 18,0 16,8
Li-po 1x 3,7 4,2 3,6 3,3 3,0
Li-po 2x 7,4 8,4 7,2 6,6 6,0
Li-po 3x 11,1 12,6 10,8 9,9 9,0
Li-po 4x 14,8 16,8 14,4 13,2 12,0
Li-po 5x 18,5 21,0 18,0 16,5 15,0
Li-po 6x 22,2 25,2 21,6 19,8 18,0
Ni-Cd 1x 1,2 1,25-1,35 1,0 0,9 0,8
Ni-Cd 2x 2,4 2,50-2,70 2,0 1,8 1,6
Ni-Cd 3x 3,6 3,75-4,05 3,0 2,7 2,4
Ni-Cd 4x 4,8 5,00-5,40 4,0 3,6 3,2
Ni-Cd 5x 6,0 6,25-6,75 5,0 4,5 4,0
Ni-Cd 6x 7,2 7,50-8,10 6,0 5,4 4,8
Ni-Cd 8x 9,6 10-10,8 8,0 7,2 6,4
Ni-Cd 10x 12,0 12,50-13,50 10,0 9,0 8,0
Ni-Cd 12x 14,4 15,00-16,20 12,0 10,8 9,6
Ni-Cd 15x 18,0 18,75-20,25 15,0 13,5 12,0
Ni-Cd 20x 24,0 25,00-27,00 20,0 18,0 16,0

 

Zaštita od prepunjavanja

 
Shema prikazuje jednostavan sklop koji štiti 12V akumulatore od prepunjavanja. Gotov sklop se spaja paralelno na akumulator. Tranzistor je potrebno montirati na mali hladnjak. Sklop je zamišljen kao zaštita kod punjenja akumulatora solarnim panelima bez regulatora punjenja. Odnosi se na panele veće snage koji mogu dati struju veću od 1A.