Elektro Tehnički Portal

  • Home

kabeli

Kabeli strukturnog kabliranja ISO/IEC 11801

 

Pretvaranje oznaka
Stara oznaka Nova oznaka Izgled kabela
UTP
U/UTP
FTP
F/UTP
S-FTP
SF/UTP
S-STP
S/FTP

 

Kategorija

Vrsta kabela
Cat. 5e U/UTP
Cat. 5e F/UTP
Cat. 5e SF/UTP
Cat. 6 U/UTP
Cat. 6 U/FTP
Cat. 6 S/FTP
Cat. 6a U/UTP
Cat. 6a U/FTP
Cat. 6a F/FTP
Cat. 7 S/FTP
Cat. 7a S/FTP
Cat. 7+ S/FTP

 

Sustav označavanja kabela i vodova

U nastavku teksta možete pronaći tumač oznaka na kabelima koji su označeni prema normi HRN HD 361 S2/S3 i DIN VDE 0292. Često se nazivaju i harmonizirani kabeli. Dakle ako na kabelu pronađete oznaku sličnu ovoj: H07RN–F 3G1,5 tablica ispod će vam poslužit za razumijevanje oznaka.

 

Oznaka

Opis oznake

 Primjer

Vezanje za normu
 

H

H Harmonizirani kabel - usklađen s EU normama
A Autorizirana nacionalna izvedba kabela
Nazivni napon U
 

07

00 <100/100V
01 100/100V
03 300/300V
05 300/500V
07 450/750V
Izolacijski materijal
 

R

B Etilenpropilenska guma za trajnu temperaturu do 90˚C
N Polikloropenska guma
R

Etilenpropilenska guma ili istovrijdni sintetički

elastomer za trajnu temperaturu do 60˚C

S Silikonska guma
V PVC
V2 PVC za trajnu temperaturu do 90˚C
V3 PVC otporan na niske temperature
V4 PVC umreženi
Z

umrežena poliolelfinska mješavina - u slučaju požara

razvija malo korozivnih plinova i dima

Materijal plašta kabela
 

N

B Etilenpropilenska guma za trajnu temperaturu do 90˚C
J Oplet od staklenih vlakana
N Polikloropenska guma
N2

Posebna polikloropenska gumena mješavina za plašt

vodova za zavarivanje

Q Poliuretan
Q4 Poliamid
R

Etilenpropilenska guma ili istovrijdni sintetički elastomer

za trajnu temperaturu do 60˚C

S Silikonska guma
T Tekstilni oplet
V PVC
V2 PVC za trajnu temperaturu do 90˚C
V3 PVC otporan na niske temperature
V4 PVC umreženi
V5 PVC otporan na ulje
Z

umrežena poliolelfinska mješavina - u slučaju požara

razvija malo korozivnih plinova i dima

Konstrukcija i posebne izvedbe  
C4 Bakreni ekran
H Plosnata konstrukcija razdijeljenih vodova
H2 Plosnata konstrukcija nerazdijeljenih vodova
H6 Plosnati kabel s 3 ili više nerazdijeljenih žila, za dizala
H8 Spiralni, rastezljivi kabel
 
 

-

Materijal i oblik vodiča
 

F

A Aluminij
Z Specijalni materijal ili specijalna izvedba vodiča
U Okrugli, jednožični (pun)
R Okrugli, višežični
K Finožični, za stalno polaganje (manja gipkost)
F Finožični fleksibilan
H Finožični visoko fleksibilan
D Finožični fleksibilan, za vodove za zavarivanje
E Finožični visokofleksibilan, za vodove za zavarivanje
Y Plosnati tankožični

 

 
Broj žila
 

3

Izvedba sa ili bez zaštitnog voda
 

G

X Bez žuto-zelenog zaštitnog voda
G Sa žuto-zelenim zaštitnim vodom
Nazivni presjek vodiča u mm2
 

1,5