Elektro Tehnički Portal

kanal

Odabir elektroinstalacijskih kanala

 

 Tablica upotrebljivog presjeka cijelog kabela
Nazivni
presjek
vodiča
[mm2]
 Kabel
 1. žila
2. žile
3. žile
4. žile
5. žila
Presjek [mm2] Presjek [mm2] Presjek [mm2] Presjek [mm2] Presjek [mm2]
 1,5  44  111  121  144  169
 2,5  49  133  157  169  211
 4  58  169  183  211  256
 6  68  196  225  256  307
 10  85  256  289  343  400
 16  111  343  381  441  529
 25  157  484  553  651  784
 35  183  601  676  813  993
 50  225    841  1057