Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Električne instalacije
  • Dimenzioniranje
  • Pad napona za male napone

Pad napona za male napone

Način odabira:
Izračunati moment snage (kWm) koji treba prenijeti na određenu udaljenost (m) i zatim temeljem dozvoljenog pada napona (%) odabrati odgovarajući presjek voda (mm2) za određeni napon (V).

 

A
[mm
2]
12V
5% 10% 15% 20% 25%
kWm
1,5 0,62 1,23 1,85 2,46 3,08
2,5 1,03 2,05 3,08 4,1 5,13
4 1,64 3,28 4,93 6,57 8,21
6 2,46 4,93 7,39 9,85 12,31
10 4,1 8,21 12,31 16,42 20,52
16 6,57 13,14 19,7 26,27 32,84
25 10,26 20,52 30,79 41,05 51,31
35 14,37 28,73 43,1 54,47 71,84
50 20,52 41,05 61,57 82,1 102,62
70 28,73 57,47 86,2 114,94 143,67
95 39 77,99 116,99 155,99 194,98
120 49,26 98,52 147,78 197,04 246,29
 
A
[mm
2]
24V
5% 10% 15% 20% 25%
kWm
1,5 2,46 4,93 7,39 9,85 12,31
2,5 4,1 8,21 12,31 16,42 20,52
4 6,57 13,14 19,7 26,27 32,84
6 9,85 19,7 29,56 39,41 49,26
10 16,42 32,84 49,26 65,68 82,1
16 26,27 52,54 78,81 105,09 131,36
25 41,05 82,1 123,15 164,2 205,25
35 57,47 114,94 172,41 229,87 287,34
50 82,1 164,2 246,29 328,39 410,49
70 114,94 229,87 344,81 459,75 574,69
95 155,99 311,97 467,96 623,95 779,93
120 197,04 394,07 591,11 788,14 985,18
 
A
[mm
2]
48V
5% 10% 15% 20% 25%
kWm
1,5 9,85 19,7 29,56 39,41 49,26
2,5 16,42 32,84 49,56 65,68 82,1
4 26,27 52,54 78,81 105,09 131,36
6 39,41 78,81 118,22 157,63 197,04
10 65,68 131,36 197,04 262,71 328,39
16 105,09 210,17 315,26 420,34 525,43
25 164,2 328,39 492,59 656,78 820,98
35 229,87 459,75 689,62 919,5 1.149,37
50 328,39 656,78 985,25 1.313,57 1.641,96
70 459,75 919,5 1.379,25 1.839,00 2.298,75
95 623,95 1.247,89 1.871,84 2.495,78 3.119,73
120 788,14 1.576,28 2.364,42 3.152,57 3.940,71

 

Tags: pad napona, 12V, 24V