Elektro Tehnički Portal

Spajanje jednofaznog motora

U praksi se najčešće upotrebljavaju jednofazni motori kojima je stalno spojen kondenzator te se iz tog razloga često nazivaju kondenzatorski motori. Jednofazni kavezni asinkroni motor ima dva namota. Glavni i pomoćni, ako neznate koji je koji mjerenjem otpora se lako utvrdi jer je pomoćni uglavnom većeg otpora. Da se jednofazni motor pokrene potreban mu je kondenzator spojen u seriju s pomoćnim namotom koji zakrene struju za određeni kut prema glavnom, upravo se na taj način stvara zakretni moment potreban za rad. Moment se povećava s povečanjem kapaciteta kondenzatora, a za optimalan rad izaberite kondenzator iz dolje dane tablice. Promjena smjera vrtnje se izvodi na način da se jednom namotu zamijene priključci.

 

Shema spoja sa sklopkom za promjenu smjera vrtnje

Spajanje jednofaznog motora

Tablica za odabir kondenzatora

 

P [kW]

C [uF]

1000 okr/min 1500 okr/min 3000 okr/min
0,12 8 8 -
0,18 10 8 10
0,25 12,5 8 12,5
0,37 16 14 10
0,55 25 20 12,5
0,75 - 25 20
1,1 - 50 25
1,5 - 50 50
2,2 - 50 100
2,5 - - 70

 

Tags: Spajanje, 1f motor, kondenzator, 1ph, motor, capacitor