Top menu

Razine osvjetljenosti prema EN 12464

Legenda korištenih oznaka:

  • Em (lx) - srednja horizontalna rasvjetljenost na radnoj površini (određuje se za radno područje na radnoj visini Hr
    Radna visina, ako nije drugačije definirano, iznosi Hr = 0,85 m. Za hodnik_ Hr = 0,2 m)
  • UGRL - faktor blještanja
  • Ra - faktor uzvrata boje

Na slici desno dan je Kruithofov dijagram, za određivanje boje svjetlosti


Prikaz je dan za određeni tip prostora, odnosno određenu djetalatnost. Po grupama to izgleda ovako

  1. Opći prostori
   2. Industrija, proizvodni pogoni, manufaktura
   3. Uredi
   4. Prostor maloprodaje
   5. Javne ustanove, muzeji, galerije, kazališta ...
   6. Škole, dječji vrtići, igraonice
   7. Zdravstvene ustanove, bolnice
   8. Željeznički kolodvori, aerodromi

 

 

Prometne zone

 

1.1

Tip interijera, zadatak ili aktivnost

Em (lx)

UGRL

Ra

Opaske

Komunikacijske zone i koridori

100

28

40

1.Rasvjetljenost na razini poda 2.Ra i UGR su slični za susjedna područja 3.150 lx ako su vozila na putu 4. Rasvjetu izlaza i ulaza treba provesti tako da se izbjegnu nagle promjene rasvjet- ljenosti između interijera i eksterijera tije- kom dana ili noći. 5.Treba voditi brigu da se izbjegne bliješ- tanje kod vozača i pješaka

Stepenice, pomične stepenice, pomične pješačke trake (travolatori)

150

25

40

 

Ulazne rampe/holovi

150

25

40

 

Odmor, sanitarije i sobe za prvu pomoć

 

1.2

Tip interijera, zadatak ili aktivnost

Em (lx)

UGRL

Ra

Opaske

Kantine, ostave

200

22

80

 

Sobe za odmor

300

22

80

 

Sobe za fizikalne vježbe

200

25

80

 

Garderobe, praonice, kupaonice, toaleti

200

25

80

 

Brodska bolnica

500

16

80

 

Sobe za medicinsku skrb

500

19

90

Tcp ≥ 4000 K

Kontrolne sobe

 

1.3

Tip interijera, zadatak ili aktivnost

Em (lx)

UGRL

Ra

Opaske

Pogonska prostorija, rasklopište

200

25

60

 

Telex, pošta, razvodna ploča

500

19

80

 

Skladišta, ostave

 

1.4

Tip interijera, zadatak ili aktivnost

Em (lx)

UGRL

Ra

Opaske

Ostave i skladišta

100

25

60

200 lx ako je stalno zauzeto

Prostori za pakiranje (prije otpreme)

300

25

60

 

Zone skladišnih regala

 

1.5

Tip interijera, zadatak ili aktivnost

Em (lx)

UGRL

Ra

Opaske

Prolazi: bez prisustva ljudi

20

 

40

Rasvjetljenost na razini poda

Prolazi: ljudi prisutni

150

22

60

Rasvjetljenost na razini poda

Kontrolne stanice

150

22

60