Elektro Tehnički Portal

Ionizator

Ionizator je električni uređaj koji pročišćava i ionizira zrak na način da proizvodi negativne ione - anione, te na taj način neutralizira negativne utjecaje zračenja koje nastaje uporabom električnih uređaja (TV, kompjutori, el. instalacije, mobiteli...) Čestice prašine, pelud, dim, te neugodni mirisi koji se nalaze u zraku su (+) naboja. Negativni ioni vežu na sebe pozitivno nabijene čestice koje nakon toga padaju na tlo gdje se lako mogu odstraniti.

 

 

Continue Reading

Tragač Kabela

Ovaj uređaj će vam pomoći da pratite kabele u zidu do dubine od čak 15 cm, ili da iz hrpe kabela izdvojite onaj koji tražite. Recimo kada u neki ormar dolazi nekoliko desetaka kabela s ovim uređajem bez problema otkrijete onaj koji tražite. Sastoji se od dva dijela: predajnika i prijemnika. Koristi se na način da predajnik spojite na početak kabela koji želite pratiti, on pušta u kabel lako raspoznatljiv signal koji dalje pratite prijemnikom.

 

 

Continue Reading