Top menu

Alarm za detekciju vode 2

 

 

Shema prikazuje sklop za detekciju vode. Sastoji se od dva NPN tranzistora. Kada nema vode tranzistor T1 je blokiran preko otpornika R2 spojenog na masu. Kada otpor senzora padne ispod 4MOhma, T1 provede zajedno sa T2 što upali piezo zujalicu. Alarm je aktivan nekih 15-20 sekundi dok se kondenzator C1 ne isprazni. Nakon alarma potrebno je sačekati oko 5 min da se kondenzator napuni i uređaj opet bude spreman za uporabu.
Senzor mogu biti obične 2 žice na površini gdje se može pojaviti voda. Bolja opcija bi bila zalemiti žice na PCB pločicu raspoređene kako je otprilike prikazano na shemi.

 

Shema prikazuje sklop za detekciju vode. Sastoji se od dva NPN tranzistora.Kada nema vode tranzistor T1
je blokiran preko otpornika R2 spojenog na masu. Kada otpor senzora padne ispod 4MOhma, T1 provede
zajedno sa T2 što upali piezo zujalicu. Alarm je aktivan nekih 15-20 sekundi dok se kondenzator C1 ne
isprazni. Nakon alarma potrebno je sacekati oko 5 min da se kondenzator napuni i uređaj opet bude
spreman za uporabu.
Senzor mogu biti obicne 2 žice na površini gdje se moze pojaviti voda. Bolja opcija bi bila zalemiti
žice na PCB pločicu raspoređene kako je otprilike prikazano na shemi.