Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Napajanje
  • Indikator prazne baterije 9V

Indikator prazne baterije 9V

Shema prikazuje jednostavan indikator stanja baterije. Ovdje je prikazan primjer za 9V bateriju. Spaja se paralelno bateriji poslije prekidača za uključenje uređaja koji kontroliramo.
Kada se spoji nova baterija LED1 kratkotrajno zasvijetli  i nakon nekog vremena se ugasi što znači da je baterija ispravna. Što je baterija praznija vrijeme koje LED1 svijetli se produžuje, sve dok se toliko ne produži da se LED1 uopće ne ugasi, to znači da je baterija prazna.
Indikator se može preraditi za drugi napon zamjenom otpornika R2.

Tags: shema, indikator, Baterije