Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Napajanje
  • Izvor napajanja za USB uređaje

Izvor napajanja za USB uređaje

Sve je više uređaja koji se napajaju sa USB porta kompjutera pa se često ukaže potreba za punjenjem takvih uređaja kada kompjuter nije u blizini. Shema prikazuje jednostavan stabilizator napona 5V sa poznatim IC 7805. Spojite izlazni napon na USB priključnicu koju koristite i punjač je gotov. Poželjno je montirati hladnjak na IC osobito ako je ulazni napon dosta visok ili ako se napaja više USB uređaja od jednom. Slika ispod prikazuje raspored kontakata najčešće korištenih USB priključnica. Lijevo je tip A , a desno tip B. Kontakti 1 (+) i 4 (-) služe za napajanje naponom od 5V.

Tags: shema, USB, napajanje