Top menu

Oscilatori

Pregled shema audio oscilatora:

# Naslov Klikova
1 Oscilator s piezo zvučnikom 9866
2 Oscilator s zvučnikom iz TEL. slušalice 8502
3 Oscilator s tranzistorom 12851
4 Oscilator s tiristorom 9159