Top menu

Oscilatori

Pregled shema audio oscilatora:

# Naslov Klikova
1 Oscilator s piezo zvučnikom 9813
2 Oscilator s zvučnikom iz TEL. slušalice 8443
3 Oscilator s tranzistorom 12770
4 Oscilator s tiristorom 9103