Top menu

Relej upravljan jednim tipkalom (Bistabil)

Shema prikazuje upravljanje relejom pomoću jednog tipkala. Jedan pritisak na tipkalo T1 upali relej, drugi ga ugasi. Pomoću jumpera J1 odabiremo početno stanje releja kod uključenja. U položaju 0 će biti ugašen, a u položaju 1 upaljen.