Elektro Tehnički Portal

Zvučna indikacija žmigavca v2

 

 

Shema prikazuje još jednu jednostavnu izvedbu zujalice za žmigavce. Predviđena je za spajanje na signalnu lampicu unutar instrument table. Graetz-ov spoj je korišten zato što se kod nekih motora/scootera polaritet na lampici mijenja ovisno o tome koji žmigavac je upaljen.

U shemi se koristi aktivna piezo zujalica za napon od 12V i 1A graetz za napon od 50V. Spajanje se svodi na to da kontakte K1 i K2 spojite na postojeće dvije žice koje dolaze do signalne lampice u instrument tabli. 

Zvučna indikacija žmigavca v1

 

Shema prikazuje uređaj koji zvučno upozorava da radi žmigavac, često nazivan zujalica za žmigavce. Piezo zujalica se oglašava u ritmu bljeskanja žmigavaca.
Napon koji se pojavljuje na žmigavcima kad rade (+12V) preko dioda D1 i D2 se usmjerava na potenciometar R1 koji ujedno služi za podešavanje glasnoće Zujalice. Zener dioda D2 reducira ukupni napon signala iz razloga da zujalica ne bude preglasna. R1 i D3 nisu nužni za rad sklopa i mogu se izbaciti ako želite pojednostaviti izradu.

Integrirani 1.5V LED driver

Shema prikazuje primjenu namjenskog IC-a PR4401 za upravljanje bijelom LED-icom. Radi se o pretvaraču koji sa samo jednom komponentom (zavojnicom L1) diže napon baterije sa 1,5V na 3,6V potrebnih za rad bijele LED-ice. Struja kroz LED se regulira odabirom induktiviteta prema dolje danoj tablici. Napon napajanja ili baterije može biti od 0,9 – 1,5V.

 

Induktivitet Izlazna struja
47 μH 6,5 mA
32 μH 8,3 mA
26,7 μH 10,8 mA
22 μH 11 mA
14,7 μH 14 mA
10 μH 22 mA

 

1.5V driver za bijelu LED

Ova shema ukratko predstavlja driver za bijelu LED diodu. Napon baterije diže na potrebnih 3.5V potrebnih za rad bijele LED diode. Ona svijetli dok napon na bateriji ne padne ispod cca 0.6V, tako da skoro možete koristit „prazne“ baterije jer većina uređaja ne radi ispod 1V.
Sve komponente su dobro poznate i nećete imati problema s nabavkom istih, jedino je zavojnica problematična i s njom će te morati eksperimentirati dok ne pogodite pravi omjer.
Za početak nabavite neku vrstu feritne jezgre na koju će te namotati zavojnicu. Oblik i veličina nisu kritični. Zatim na njega namotajte 20 navoja žice, napravite izvod na sredini i nastavite u istom smjeru te namotajte još 20 zavoja.
Ja sam namotao zavojnicu na toroidnu feritnu jezgru izvađenu iz stare štedne žarulje koje je pregorila. Jezgra je veličine kovanice od 50 lipa, koristio sam žicu koja je već bila na zavojnici. 

LED indikator protoka struje

Shema prikazuje izvedbu vrlo jednostavnog indikatora da je neko trošilo uključeno ili bolje indikatora koji pokazuje da teče struja a ne samo da postoji napon na trošilu. Princip rada je jako jednostavan, istosmjerna ili izmjenična struja koja teče kroz diode stvara na njima pad napona koji je dovoljan da zasvijetli LEDica. Pošto se radi o jako malom padu napona koristiti crvene LEDice sa što manjom strujom prorade. Ova shema se može koristiti za bilo koji napon samo pazite da dobro dimenzionirate diode ili gretz. Uzmite barem 2x jače diode od nazivne struje koja teče strujnim krugom. Posebno budite oprezni ako koristite ovu shemu na naponu 230V, sve dobro izolirajte i smjestite u plastičnu kutijicu da se zaštitite od dodirnog mrežnog napona.

LED treptač na 12V

Shema prikazuje jednostavan treptač s LED diodom. Radi na naponu od 12V. Promjenom kondenzatora C1 može se utjecati na učestalost treptanja.