Elektro Tehnički Portal

ON - OFF indikator za 230V

 

Uređaj je namijenjen za indikaciju stanja nekog uređaja ili bolje rečeno sklopke S1. Znači kada je S1 otvorena ili uređaj ugašen upaljena je zelena LED1, a kada je zatvorena ili uređaj radi upaljena je crvena LED2.
Princip rada se temelji na tome da sklopka S1 kada se zatvori, tranzistor T1 dovede u zasićenje i kratko spaja odnosno gasi LED1.
Sklopka S1 mora biti predviđena za napon od 230V i mora podnositi struje trošila kojim upravlja!!

LED treptač na 230V

Shema prikazuje jednostavan treptač s LED diodom za napon 230V. Princip rada je vrlo jednostavan. Kondenzator C1 se puni preko R1 i D1, kada napon dosegne vrijednost od 30V diak provede i kondenzator C1 se isprazni kroz LED diodu i otpornik R2. Kondenzator mora biti minimalno za napon od 40V. Brzinu treperenja LED1 možete mijenjati promjenom vrijednosti kondenzatora C1 i otpornika R1.

LED žarulja na 230V

Shema prikazuje elektroniku koja se nalazi u LED žaruljama na 230V. Princip rada je prilično jednostavan. C1 svojom reaktancijom spušta napon i ograničava struju na nekih 12mA. Greatz ispravlja napon u istosmjerni. C2 ublažava struju kod paljenja da ne ošteti LEDice i drži radni napon LEDica na normalnoj razini kad je napon mreže manji od te vrijednosti. R1 služi da struja kroz LEDice bude što konstantnija kao i svjetlost koju proizvode.

LED dioda na 230V v2

Shema prikazuje kako spojiti LED na 230V. Kondenzator C1 služi kao limitator struje na 10,8mA. Može se zamijeniti s otpornikom koji bi ograničio struju na istu vrijednost, ali ovo je bolja opcija. Otpornik će se nepotrebno zagrijavati a na kondenzatoru su gubitci zanemarivi. Grec služi za ispravljanje napona i omogućava LEDici da svijetli u obe poluperiode izmjeničnog napona. Na taj način nema treperenja od 50Hz.

LED dioda na 230V v1

Shema prikazuje jednu od verzija kako LEDicu spojiti na 230V. Umjesto otpornika koji ograničava struju kroz LED koristi se reaktancija kondenzatora. Prednost ove metode je u tome što nema toplinskih gubitaka kao na otporniku. Dioda D1 štiti LED od previsokog napona suprotnog polariteta. Napon kondenzatora treba biti otprilike 2x veći od napona napajanja. Vrijednost kondenzatora se može izračunati prema sljedećoj formuli:
C= I / 6.28 x U x f
C= kapacitet [F]
U= napon [V]
f= frekvencija [Hz]
I= struja kroz LED [A]

Punjač Li-Ion baterija

Shema prikazuje jednostavan punjač temeljen na integriranom regulatoru punjenja MIC79050-4.2YS. Na ulaz je potrebno dovesti istosmjerni napon od 5-16V, 0,5A. Preporuka je koristiti što niži napon radi manje disipacije topline na samom regulatoru. Regulator osigurava stabiliziranih 4,2V visoke tolerancije od ±0,75% na izlazu te max. izlaznu struju punjenja od 0,5A. Početak punjenja započinje provjerom stanja baterije, ako je napon baterije ispod 2,5V lagano se puni strujom od 5-10mA dok ne postigne napon od 2,5V. Nakon toga se puni konstantnom strujom dok ne postigne maksimalni dozvoljeni napon od 4,2V s čime završava punjenje.