Elektro Tehnički Portal

Pretvarač 12/230V v3

Shema prikazuje pretvarač pogodan za korištenje s malim punjačima kao za mobitele. Izlazna snaga mu je oko 5W. Transformator je 2x6V. ali ne sa zajedničkim srednjim izvodom već sa dva odvojena namota na sekundaru.

Tags: pretvarač, 230V, shema, 12V