Elektro Tehnički Portal

Pretvarač 12/230V v4

Shema prikazuje pretvarač 12/245V sa izlaznim naponom kvadratnog oblika. IC 4047 radi kao astabilni multivibrator i njegovi izlazi upravljaju sa dva tranzistora koji napajaju transformator. Frekvencija se može regulirati pomoću potenciometra P1 od 50-400Hz. Tranzistori su predviđeni za snagu transformatora do 60VA.

Tags: pretvarač, 230V, shema, 12V