Elektro Tehnički Portal

Pretvarač 12/230V v1

Shema prikazuje jednostavan pretvarač sa samo jednim tranzistorom. Radi se o Hartley-evom oscilatoru i često se može vidjet njegova primjena u starim radio prijemnicima (lampašima). Izlazni napon nije sinusoidalnog oblika. Upotrebljeni transformator je klasični 2x9/230V, snage 3VA, može se upotrijebiti i jači ali onda morate i jači tranzistor predvidjeti.

Tags: pretvarač, 230V, shema, 12V