Elektro Tehnički Portal

žmigavac

Zvučna indikacija žmigavca v1

 

Shema prikazuje uređaj koji zvučno upozorava da radi žmigavac, često nazivan zujalica za žmigavce. Piezo zujalica se oglašava u ritmu bljeskanja žmigavaca.
Napon koji se pojavljuje na žmigavcima kad rade (+12V) preko dioda D1 i D2 se usmjerava na potenciometar R1 koji ujedno služi za podešavanje glasnoće Zujalice. Zener dioda D2 reducira ukupni napon signala iz razloga da zujalica ne bude preglasna. R1 i D3 nisu nužni za rad sklopa i mogu se izbaciti ako želite pojednostaviti izradu.

Zvučna indikacija žmigavca v2

 

 

Shema prikazuje još jednu jednostavnu izvedbu zujalice za žmigavce. Predviđena je za spajanje na signalnu lampicu unutar instrument table. Graetz-ov spoj je korišten zato što se kod nekih motora/scootera polaritet na lampici mijenja ovisno o tome koji žmigavac je upaljen.

U shemi se koristi aktivna piezo zujalica za napon od 12V i 1A graetz za napon od 50V. Spajanje se svodi na to da kontakte K1 i K2 spojite na postojeće dvije žice koje dolaze do signalne lampice u instrument tabli.