Elektro Tehnički Portal

Sustav označavanja kabela i vodova

U nastavku teksta možete pronaći tumač oznaka na kabelima koji su označeni prema normi HRN HD 361 S2/S3 i DIN VDE 0292. Često se nazivaju i harmonizirani kabeli. Dakle ako na kabelu pronađete oznaku sličnu ovoj: H07RN–F 3G1,5 tablica ispod će vam poslužit za razumijevanje oznaka.

 

Continue Reading

Sustav označavanja energetskih kabela

U nastavku teksta možete pronaći tumač oznaka na kabelima koji su označeni prema normama: DIN VDE 0271/0276, DIN 0250 i HRN HD 603 S1. Dakle ako na kabelu pronađete oznaku sličnu ovoj:
NYY–J 3x1,5RE 0,6/1kV
tablica ispod će vam poslužit za razumijevanje oznaka.

 

Continue Reading

  • 1
  • 2